Image
Image

Sản phẩm khác

Hỗ trợ trực tuyến

Image

Hỗ trợ trực tuyến

0988 86 5579

Hỗ trợ trực tuyến

0966 71 7845

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính

Kích thước: 2,2m * 3,6m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn hiện đại

Năm thực hiện: 2016

Tranh kính màu ghép mảnh biệt thự Dạ Hợp, Hòa Bình

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính

Kích thước: 1,1m * 1,8m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn cổ điển

Năm thực hiện: 2015

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính

Kích thước: 1,1m * 1,5m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn cổ điển

Năm thực hiện: 2012

Tranh kính màu ghép biệt thự Mỹ Đình Hà Nội

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính cầu thang

Kích thước: 1,1m * 9,4m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn hiện đại

Năm thực hiện: 2008

Thể loại: kính màu ghép kết hợp sắt uốn nghệ thuật

Vị trí ứng dụng: Trang trí tường phòng họp

Kích thước: 1,6m * 6m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn truyền thống

Năm thực hiện: 2006

Tranh kính màu ghép mảnh căn hộ Linh Đàm Hà Nội

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Tranh kính treo tường

Kích thước: 0,8m * 1,2m

Phong cách trang trí: Trang trí hiện đại

Năm thực hiện: 2005

Kính màu ghép nẹp kim loại biệt thự Tây Hồ

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính lan can

Kích thước: Cửa đi

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn hiện đại

Năm thực hiện: 2004

Thể loại: kính màu dán keo UV

Vị trí ứng dụng: Vách ngăn phòng ăn

Kích thước: 1,8m * 2,6m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn hiện đại

Năm thực hiện: 2005

Phục chế tranh kính cổ biệt thự Goethe, phố Nguyễn Thái Học

Phục chế tranh kính cổ biệt thự Goethe, phố Nguyễn Thái Học

Thể loại: Phục chế tranh kính cổ

Vị trí ứng dụng: Vách kính lan can

Kích thước: 0,8m * 1,5m

Phong cách trang trí: Tranh kính cổ

Năm thực hiện: 2004

Trần kính trang trí biệt thự Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Trần kính

Kích thước: 1,14m * 1,90m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn cổ điển

Năm thực hiện: 2004

Thể loại:  kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: trần kính

Kích thước: Đường kính tròn 1m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn tự do

Năm thực hiện: 2005

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại

Vị trí ứng dụng: Trần kính

Kích thước: 1,5m * 2,0m

Phong cách trang trí: trang trí hoa văn tự do

Năm thực hiện: 2004

Page 1 of 212

Sản phẩm khác

Hỗ trợ trực tuyến

Image

Hỗ trợ trực tuyến

0988 86 5579

Hỗ trợ trực tuyến

0966 71 7845