Trương chình khuyến mại tại kinhdep.vn
Image

Sản phẩm tranh kính

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ hỗ trợ tại kinhdep.vn

Hỗ trợ trực tuyến

0988 86 5579

Hỗ trợ trực tuyến

0966 71 7845

DỰ ÁN TRANH KÍNH MÀU GHÉP NGHỆ THUẬT

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại

Vị trí ứng dụng: Trần kính tum thang

Kích thước:  Đường kính 1,6m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn cổ điển

Năm thực hiện: 2004

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính ngăn phòng

Kích thước: 0,8m * 2,2m

Phong cách trang trí: Tranh phong cảnh đồng quê

Năm thực hiện: 2005

Kính khắc vách lan can ngõ Thanh Miễn, phố Nguyễn Thái Học

Thể loại: kính khắc (Carved Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính lan can

Kích thước: 1,4m *2,0m

Phong cách trang trí: Hoa văn truyền thống

Năm thực hiện: 2003

Vách kính ô cửa ngõ Thanh Miến, phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Vách kính ô cửa ngõ Thanh Miến, phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính ô cửa

Kích thước: 0,38m * 1,65m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn

Năm thực hiện: 2005

Thể loại: kính màu ghép kết hợp sắt uốn trang trí

Vị trí ứng dụng: Trang trí sảnh công trình

Kích thước: 0,8m * 1,8m

Phong cách trang trí: Trang trí hình ảnh truyền thống

Năm thực hiện: 2004

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính ô cửa

Kích thước: 0,38m * 1,65m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn

Năm thực hiện: 2005

Thể loại: kính màu ghép kết hợp sắt uốn trang trí

Vị trí ứng dụng: Vách kính ô cửa

Kích thước: 4m * 8m

Phong cách trang trí: Trang trí hình ảnh truyền thống

Năm thực hiện: 2004 

Page 2 of 212

Sản phẩm tranh kính

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ hỗ trợ tại kinhdep.vn

Hỗ trợ trực tuyến

0988 86 5579

Hỗ trợ trực tuyến

0966 71 7845