Trương chình khuyến mại tại kinhdep.vn
Image

Sản phẩm tranh kính

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ hỗ trợ tại kinhdep.vn

Hỗ trợ trực tuyến

0988 86 5579

Hỗ trợ trực tuyến

0966 71 7845

DỰ ÁN TRANH KÍNH MÀU GHÉP NGHỆ THUẬT

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính

Kích thước: 2,2m * 3,6m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn hiện đại

Năm thực hiện: 2016

Tranh kính màu ghép mảnh biệt thự Dạ Hợp, Hòa Bình

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính

Kích thước: 1,1m * 1,8m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn cổ điển

Năm thực hiện: 2015

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính

Kích thước: 1,1m * 1,5m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn cổ điển

Năm thực hiện: 2012

Tranh kính màu ghép biệt thự Mỹ Đình Hà Nội

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính cầu thang

Kích thước: 1,1m * 9,4m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn hiện đại

Năm thực hiện: 2008

Thể loại: kính màu ghép kết hợp sắt uốn nghệ thuật

Vị trí ứng dụng: Trang trí tường phòng họp

Kích thước: 1,6m * 6m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn truyền thống

Năm thực hiện: 2006

Tranh kính màu ghép mảnh căn hộ Linh Đàm Hà Nội

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Tranh kính treo tường

Kích thước: 0,8m * 1,2m

Phong cách trang trí: Trang trí hiện đại

Năm thực hiện: 2005

Kính màu ghép nẹp kim loại biệt thự Tây Hồ

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Vách kính lan can

Kích thước: Cửa đi

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn hiện đại

Năm thực hiện: 2004

Thể loại: kính màu dán keo UV

Vị trí ứng dụng: Vách ngăn phòng ăn

Kích thước: 1,8m * 2,6m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn hiện đại

Năm thực hiện: 2005

Phục chế tranh kính cổ biệt thự Goethe, phố Nguyễn Thái Học

Phục chế tranh kính cổ biệt thự Goethe, phố Nguyễn Thái Học

Thể loại: Phục chế tranh kính cổ

Vị trí ứng dụng: Vách kính lan can

Kích thước: 0,8m * 1,5m

Phong cách trang trí: Tranh kính cổ

Năm thực hiện: 2004

Trần kính trang trí biệt thự Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: Trần kính

Kích thước: 1,14m * 1,90m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn cổ điển

Năm thực hiện: 2004

Thể loại:  kính màu ghép mảnh nẹp kim loại (Stained Glass)

Vị trí ứng dụng: trần kính

Kích thước: Đường kính tròn 1m

Phong cách trang trí: Trang trí hoa văn tự do

Năm thực hiện: 2005

Thể loại: kính màu ghép mảnh nẹp kim loại

Vị trí ứng dụng: Trần kính

Kích thước: 1,5m * 2,0m

Phong cách trang trí: trang trí hoa văn tự do

Năm thực hiện: 2004

Page 1 of 212

Sản phẩm tranh kính

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ hỗ trợ tại kinhdep.vn

Hỗ trợ trực tuyến

0988 86 5579

Hỗ trợ trực tuyến

0966 71 7845