Trương chình khuyến mại tại kinhdep.vn
Image

Sản phẩm tranh kính

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ hỗ trợ tại kinhdep.vn

Hỗ trợ trực tuyến

0988 86 5579

Hỗ trợ trực tuyến

0966 71 7845

Điều khoản
  1. QUY ĐỊNH CHUNG.

Những điều khoản và điều kiện bán hàng chung này (cùng với các chi tiết, bảng báo giá và/hoặc các điều kiện, điều khoản bổ sung do Bên Bán cung cấp) sẽ chi phối toàn bộ việc bán hàng đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho Bên Mua theo hợp đồng này cho dù việc bán hàng đó được thực hiện bởi các giao dịch bằng giấy tờ hoặc fax hoặc theo các hình thức trao đổi thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa Bên Mua và Bên Bán liên quan đến việc bán hàng. Việc Bên Mua tiếp nhận hoặc chấp nhận việc giao bất kỳ Sản Phẩm nào đã được đặt hàng hoặc được mua sẽ được xem là chấp nhận các điều kiện và điều khoản chung này. Không có sự bổ sung hoặc sửa đổi nào đối với các điều kiện và điều khoản chung này sẽ ràng buộc Bên Bán trừ khi được thỏa thuận bằng văn bản do một đại diện có thẩm quyền ký tại trụ sở chính của Bên Bán. Bên Bán phản đối và từ chối các điều kiện và điều khoản khác mà Bên Mua có thể đề xuất hoặc thể hiện hoặc được tham chiếu đến trong đơn đặt hàng của Bên Mua hoặc các yêu cầu được bổ sung thêm hoặc các điều khoản khác không phù hợp với các điều kiện, điều khoản được nêu hoặc được tham chiếu khi tiến hành thỏa thuận mua bán.

  1. THÔNG TIN SẢN PHẨM

– G-House cung cấp thông tin chi tiết đối với từng sản phẩm mà chúng tôi đăng tải, tuy nhiên chúng tôi không thể cam kết cung cấp thông tin đầy đủ một cách chính xác, toàn vẹn, và không sai sót đối với từng sản phẩm.

– Trong trường hợp sản phẩm quý khách nhận được không đúng như những gì G-House  mô tả trong phần thông tin sản phẩm, quý khách vui lòng thông tin đến bộ phận hỗ trợ khách hàng trong thời gian sớm nhất kể từ khi nhận hàng đồng thời đảm bảo sản phẩm trong tình trạng chưa qua sử dụng để được hỗ trợ đổi trả. Thông tin chi tiết về chính sách đổi trả vui lòng tham khảo tại: chính sách dổi trả

  1.  GIÁ CẢ SẢN PHẨM

– Giá cả sản phẩm được niêm yết tại G-House là giá bán cuối cùng đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT). Giá cả của sản phẩm có thể thay đổi tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi kèm theo. Phí vận chuyển hoặc Phí thực hiện đơn hàng sẽ được áp dụng thêm nếu có

– Mặc dù chúng tôi cố gắng tốt nhất để bảo đảm rằng tất cả các thông tin và giá hiển thị cung cấp tới khách hàng là chính xác đối với từng sản phẩm, đôi khi sẽ có một số trường hợp bị lỗi hoặc sai sót. Nếu chúng tôi phát hiện lỗi về giá của bất kỳ sản phẩm nào, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách trong thời gian sớm nhất có thể và gửi đến quý khách lựa chọn để xác nhận lại đơn hàng với giá chính xác hoặc hủy đơn hàng. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với quý khách, đơn hàng sẽ tự động hủy

  1.  ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN.

30 ngày kể từ ngày của hóa đơn với khoản tín dụng hàng bán liên tục được phê duyệt theo quyết định của Bên Bán. Bên Bán có thể xuất hóa đơn một phần và yêu cầu thanh toán theo tiến độ. Bên Bán có quyền xuất hóa đơn điện tử và nhận thanh toán bằng phương thức chuyển tiền điện tử. Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng, khi được phép thực hiện, sẽ tùy thuộc vào hiệu lực và quyền sử dụng thẻ tín dụng tại thời điểm thỏa thuận và ngay trước khi giao hàng. Bên Bán có quyền đình chỉ thực hiện tiếp hợp đồng hoặc trong bất kỳ trường hợp nào mà việc thanh toán không được thực hiện đúng hạn. Không có khoản thanh toán nào được phép bù trừ

  1.  ĐIỀU KHOẢN GIAO HÀNG.

Điều khoản giao hàng là tại Shop bên bán hoặc theo thỏa thuận được ghi nhận tại xác nhận đơn đặt hàng của Bên Bán. Trong mọi trường hợp, quyền sở hữu sẽ được chuyển giao cho Bên Mua vào thời điểm Bên Bán giao hàng cho Bên Mua hoặc khi bên giao nhận đầu tiên nhận hàng để giao cho Bên Mua tùy vào trường hợp nào sớm hơn, ngoại trừ quyền sở hữu đối với toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ gắn liền với Sản Phẩm vẫn thuộc về Bên Bán. Thời gian giao sản phẩm có thể chậm hơn dự kiến vì một số lý do như: Địa chỉ khách hàng cung cấp không đúng, Khách hàng không có ở nhà, Nhân viên giao hàng không liên hệ được với khách hàng, thiên tai, hỏa hoạn,… Nếu vì lý do của G-house, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách để sắp xếp lại thời gian giao sản phẩm sau.

Sản phẩm tranh kính

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ hỗ trợ tại kinhdep.vn

Hỗ trợ trực tuyến

0988 86 5579

Hỗ trợ trực tuyến

0966 71 7845